Ademhaling en verbranding

Gaswisseling of respiratie is de uitwisseling van de gassen zuurstof (O2) en koolzuurgas (CO2) tussen een organisme en zijn omgeving. Deze gaswisseling is essentieel voor het leven. Als deze niet plaatsvindt volgt verstikking.

Bij mensen en andere zoogdieren wordt de gaswisseling uitgevoerd in de longen, waar zuurstof (O2) wordt opgenomen in het bloed en koolzuurgas (CO2) afgegeven aan de longlucht. Het bloed bevat rode bloedcellen (erytrocyten) waarin hemoglobine (Hb) zit. Zuurstof en koolstofdioxide kunnen zich binden aan het hemoglobine. Zuurstof diffundeert door de wand van de longblaasjes en de wand van de haarvaten naar het bloed en bindt in de rode bloedcel aan het hemoglobine.


Verbranding en Ademhaling PowerPoint