Gedrag

Ethologie of gedragsbiologie is een onderdeel van biologie, waarin het gedrag van dieren centraal staat. Ook vanuit de psychologie (in de vergelijkende psychologie, het behaviorisme of de leerpsychologie) wordt het gedrag van dieren bestudeerd. Bijvoorbeeld het bekende pavloveffect (voorwaardelijke reflex) is ontdekt door de fysioloog Ivan Pavlov bij onderzoek naar honden.


Gedrag PowerPoint
Gedragsonderzoek – Opdracht

Gedrag opdrachten
Samenvatting gemaakt door een leerling