Gezondheidsproject

gezond-eten
Gezondheid
is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt:

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.”

Het begrip gezondheid wordt ook gebruikt op ander terreinen, zoals voor het milieu of de economie.


Boekje gezond gedrag
Namenlijst voor groepjes