Mens en milieu

dfs

Onder milieu (omgeving ) wordt het geheel van voorwaarden en invloeden verstaan die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven.

Het begrip milieu verwijst onder andere naar de fysieke omgeving = natuurlijk milieu. De relaties tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en hun omgeving is het centrale thema van de ecologie. Bij de studie van deze voorwaarden en invloeden kunnen biotische en abiotische milieufactoren worden onderscheiden.


Mens en Milieu PowerPoint
Kauwgom Afval Opdracht
Zwerfafval Afval Opdracht
Herbarium Opdracht
Haring in ’t ij Film Vragen