Voortplanting

Voortplanting bij eukaryote organismen is het proces waarbij organismen zorgen voor nageslacht, met als gevolg het voortbestaan van de populatie en de soort. Bij meercellige organismen wordt voortplanting afgewisseld met fasen van groei en ontwikkeling.

De twee belangrijkste vormen van voortplanting zijn geslachtelijke of seksuele voortplanting en ongeslachtelijke voortplanting of aseksuele voortplanting.

  • Geslachtelijke voortplanting is het proces waarbij verschillende organismen van een soort een combinatie maken van hun genetische materiaal (DNA) en daarmee een jong individu creëren.
  • Daartegenover is ongeslachtelijke voortplanting het proces waarbij een enkel organisme kopieën van zichzelf maakt. Het enige genetische verschil met de individuen die dan ontstaan wordt veroorzaakt door eventuele mutaties.

Voortplanting en ontwikkeling PowerPoint